recoil.czčeskyenglish

Incubus (Upír)

written by Wilder / McCarthy / Copolla
vocals by Douglas McCarthy


Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle
Every minute I stay in this room I get weaker
Each time I looked around the walls moved in a little tighter


I've never seen a man so broken up ripped apart
They say my name is death
I've never seen a man so broken up ripped apart
But I'm alive, I am alive
I've never seen a man so broken up ripped apart
I am born ten thousand times
I've never seen a man so broken up ripped apart
Ten thousand ways, I'm alive


I am the shadow
I am the evening come
I am your greatest fear, your greatest love
Born in ten thousand ways for each and every day
I am alive


I am the victim of lying morality and so, I am beyond caring


I am born ten thousand times in ten thousand ways


My head swims in spoilt mothers milk
I am too alive, there are too many of me, too many to kill
They're in my head, they know my name


My name is death but I am alive, I am alive


hudba/text Wilder / McCarthy / Copolla
zpěv Douglas McCarthy


Pokaždé, když si myslím,že se probudím zpátky v džungli
Každou minutou, co pobývám v téhle místnosti, slábnu
Pokaždé, když jsem se rozhlédnul, zdi se sevřely trochu víc.


Ještě jsem neviděl muže tak zchátralého a rozervaného,
Mé jméno je prý Smrt
Ještě jsem neviděl muže tak zchátralého a rozervaného,
Ale jsem naživu, jsem naživu,
Ještě jsem neviděl muže tak zchátralého a rozervaného,
Jsem zrozen na desettisíckrát
Ještě jsem neviděl muže tak zchátralého a rozervaného,
Desetitisíci způsoby, jsem naživu.


Jsem stín
Jsem večer nastalý
Jsem Tvůj největší strach, Tvá největší láska
Zrozen desetitisíci způsoby pro každý každičký den
Jsem naživu


Jsem oběť lživé morálky a tak jsem povznesený nad zájem


Jsem zrozen na desettisíckrát desetitisíci způsoby


Hlava mi plave ve zkaženém mateřském mléce
Jsem až moc živý, je jich ve mně příliš, příliš na zabití
Jsou v mé hlavě, znají mé jméno


Mé jméno je Smrt, ale jsem naživu, jsem naživu.© 1999-2012 Recoil.CZ