recoil.czčeskyenglish

Faith Healer (Zázračný léčitel)

vocals by Douglas McCarthy


If your body's feeling bad
And it's the only one you have.
You want to take away the pain,
You are walking in the rain.
Watch the flowers go to bed
As the man inside your head!
"Your spirit never has to grieve
All you've got to do: believe!"


The faith healer
The faith healer


"All you've got to do is feel,
Your body's goin' to start to heal!"
Fingertips and holy fire
Everlasting sweet desire.
It don't matter what the doctor say
Healer man: sail away,
Immortality for two,
Miracles begun to you.


The faith healer
The faith healer


"Can I put my hands on you?"
"Can I put my hands on you?"
"Are you a faith healer?"
"Oh yeah! I, I hate it, I
Uh!"


Faith and hope and charity,
Simple relativity.
He can make you understand
Come 'round to take his hand.
Remember when this all I said
As a man inside your head:
"Fingertips nad holy fire:
Everlasting sweet desire"


The faith healer
The faith healer


"Can I put my hands on you?"
"Can I put my hands on you?"


The faith healer
The faith healer


zpěv Douglas McCarthy


Když je tvému tělu špatně,
A je to to jediné, které máš,
Chceš se zbavit bolesti
Procházíš se v dešti
Podívej se na květiny, jak jdou spát
Jako muž v Tvé hlavě!
„Tvá duše nemusí nikdy truchlit
Jediné ,co musíš, je: věřit“


Zázračný léčitel,
Zázračný léčitel.


„Jediné, co musíš, je cítit,
Tvé tělo se začne uzdravovat!“
Špičky prstů a svatý oheň,
Ustavičná sladká touha,
Nezáleží na tom, co říká doktor,
Zázračný léčiteli: odpluj
Nesmrtelnost pro dva
Zázraky ti začaly


Zázračný léčitel,
Zázračný léčitel.


„Můžu si tě vzít do rukou?“
„Můžu si tě vzít do rukou?“
„Jsi zázračný léčitel?“
„No, jo! Nesnáším to!
Ha!“


Víra a naděje a charita.
Prostá relativnost,
Dokáže ti to vysvětlit
Otoč se a vem ho za ruku
Pamatuj, kdy tohle vše jsem řekl,
Jako muž v tvé hlavě
„Špičky prstů a svatý oheň:
Ustavičná sladká touha“


Zázračný léčitel,
Zázračný léčitel.


„Můžu si tě vzít do rukou?“
„Můžu si tě vzít do rukou?“


Zázračný léčitel,
Zázračný léčitel.© 1999-2012 Recoil.CZ