recoil.czčeskyenglish

Edge To Life (Ostří života)

vocals by Toni Halliday


1.
I am waiting for a king (7)
To rule my mind or anything... (5)
I don't need your hands of gold (4)
To take me where I need to go... (8)


2.
A simple man
He could do more
You could only see the traces
That have gone before


3.
There's a part of gold
At the end of the rainbow
If you will walk the white line


4.
There's a piece of dust,
Crumbles in your hand
If you decide to lose control


5.
There's a castle of sand
That kicks kicked in your face
To see how easily you'd
Fall from grace


6.
Yes, there's a part of gold
At the end of the rainbow


7.
There's an edge to life
That will cut you like a knife
When you lay your head down


8.
Know you can't escape
When you find out they're fake
And want to take the whole lot down


9.
There's no truth in the lie
That only angels cry
When everybody knows
We're all born to die


10.
There's an edge to life
That will cut you like a knife


11.
I miss you


12.
There's no power that
Is such a thrill that
It can make a man or anything


13.
I miss you, I miss you


zpěv Toni Halliday


1.
Čekám na krále (7)
Co ovládne mé myšlenky nebo něco jiného… (5)
Nepotřebuju Tvé zlaté ruce (4)
Aby mě vzaly tam, kam musím… (8)


2.
Prostý člověk
Mohl udělat víc
Mohla jsi jen spatřit stopy,
co už se ztratily.


3.
Je část ze zlata
Na konci duhy
Když půjdeš po té bílé čáře.


4.
Je tu smítko,
Rozpadne se ti v dlani,
když se rozhodneš ztratit kontrolu.


5.
Je tu hrad z písku,
co tě kopne kopancem do tváře,
Abys viděla, jak snadno
upadneš v nemilost.


6.
Ano, je část ze zlata
na konci duhy


7.
Život má ostří,
Co se do Tebe zařízne jako nůž
Když sklopíš hlavu


8.
Víš, že nemáš úniku,
Když zjistíš, že jsou falešní
A chtějí to všechno zbořit.


9.
Není nic pravdy na té lži,
Že jen andělé pláčou,
Když každý ví,
Že my všichni jsme zrozeni ke smrti


10.
Život má ostří,
Co se do Tebe zařízne jako nůž


11.
Chybíš mi.


12.
Není žádné síly, co
by byla tak úchvatná, že
by dělala muže nebo cokoli jiného.


13.
Chybíš mi, chybíš mi.© 1999-2012 Recoil.CZ